Már 1220 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!


A jogszabályi meghatározások szerint a betét a pénzintézeteknél szerződésen alapuló betétszámla, vagy a nem értékpapírnak minősülő betéti okiratok, illetve nem szerződésen alapuló hitelintézeti saját értékpapír formájában (banki kötvény, letéti jegy) elhelyezett pénzek, melyekre a hitelintézet kamatot ír jóvá, amit az elhelyezett összeggel együtt, a konstrukció feltételei szerint köteles visszafizetni.
 

 

Az "1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról" meghatározása szerint:

A Ptk. (Polgári törvénykönyv) szerinti [betétszerződés]? vagy [takarékbetét-szerződés]? alapján fennálló tartozás, ideértve a bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív [számlaegyenleg]?et is.

 

A  vonatkozó jogszabályok a Ptk. szerint:

Betétszerződés:

"530. § Betétszerződés alapján a pénzintézet köteles a szerződő fél által lekötött pénzeszközök után kamatot fizetni és a betét összegét a szerződés szerint visszafizetni."

Takarékbetét-szerződés:

"533. § (1) Takarékbetét-szerződés alapján a pénzintézet köteles a betevőtől takarékbetétkönyv vagy más okmány ellenében pénzt átvenni és annak összegét a szerződés szerint visszafizetni.
(2) Takarékbetétet névre szólóan lehet elhelyezni. Takarékbetét elhelyezhető a pénzintézetnél más kedvezményezett részére is.
(3) A pénzintézet a takarékbetét után a betételhelyezés idejére kamatot, illetőleg - nyereménybetét esetén - a sorsolás eredményétől függően nyereményt fizet ki.
(4) A takarékbetét összegének visszafizetésére és a kamat, továbbá a nyeremény kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el.
534. § (ezt a §-t az alkotmánybíróság az 59/1992. (XI. 6.) AB határozat értelmében 1993. évi augusztus 31-ével megsemmisítette.)
535. § (1) A takarékbetét-szerződés részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza.
(2) A magánszemélyek által bankszámlaszerződés keretében elhelyezett pénzeszközökre a takarékbetét-szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(3) A magánszemélyek - ideértve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságait is - külön jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség alá tartozó bankszámlaszerződéseire az 533. § (4) bekezdésében foglaltakat és a bankszámlaszerződés szabályait kell alkalmazni."

A betét visszahívásának módja szerint lehet [felbontásos betét]? és határidős, lekötött betét.

A hosszabb távú betétek kockázatát csökkenti és a [betétes]?ek befektetéseit védi a [betétbiztosítás]?.

 


A szócikkhez társított címkék:
bank , betétPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek