Már 1221 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!


Szócikk neve: Betét
Verzió: 3  
Változtatta: rob3rt
Változtatás dátuma: 2011-03-19 16:38:10
A törölt sorok áthúzottan, piros színben láthatóak, a hozzáadott új sorok zöld színűek.

A jogszabályi meghatározások szerint a betét a [pénzintézet]eknél szerződésen alapuló [betétszámla], vagy a nem [értékpapír]nak minősülő [betéti okirat]ok, illetve nem szerződésen alapuló hitelintézeti saját értékpapír formájában ([banki kötvény], [letéti jegy]) elhelyezett pénzek, melyekre a [hitelintézet] [kamat]ot ír jóvá, amit az elhelyezett összeggel együtt, a konstrukció feltételei szerint köteles visszafizetni.
 

 

Az "1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról" meghatározása szerint:

A Ptk. (Polgári törvénykönyv) szerinti [betétszerződés] vagy [takarékbetét-szerződés] alapján fennálló tartozás, ideértve a [bankszámlaszerződés] alapján fennálló pozitív [számlaegyenleg]et is.

 

A  vonatkozó jogszabályok a Ptk. szerint:

Betétszerződés:
"530. § Betétszerződés alapján a pénzintézet köteles a szerződő fél által lekötött pénzeszközök után kamatot fizetni és a betét összegét a szerződés szerint visszafizetni."

Takarékbetét-szerződés:
"533. § (1) Takarékbetét-szerződés alapján a pénzintézet köteles a betevőtől takarékbetétkönyv vagy más okmány ellenében pénzt átvenni és annak összegét a szerződés szerint visszafizetni.


A  vonatkozó jogszabályok a Ptk. szerint:

Betétszerződés:

"530. § Betétszerződés alapján a pénzintézet köteles a szerződő fél által lekötött pénzeszközök után kamatot fizetni és a betét összegét a szerződés szerint visszafizetni."

Takarékbetét-szerződés:

"533. § (1) Takarékbetét-szerződés alapján a pénzintézet köteles a betevőtől takarékbetétkönyv vagy más okmány ellenében pénzt átvenni és annak összegét a szerződés szerint visszafizetni.


(2) Takarékbetétet névre szólóan lehet elhelyezni. Takarékbetét elhelyezhető a pénzintézetnél más kedvezményezett részére is.
(3) A pénzintézet a takarékbetét után a betételhelyezés idejére kamatot, illetőleg - nyereménybetét esetén - a sorsolás eredményétől függően nyereményt fizet ki.
(4) A takarékbetét összegének visszafizetésére és a kamat, továbbá a nyeremény kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el.
534. § (ezt a §-t az alkotmánybíróság az 59/1992. (XI. 6.) AB határozat értelmében 1993. évi augusztus 31-ével megsemmisítette.)
535. § (1) A takarékbetét-szerződés részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza.
(2) A magánszemélyek által bankszámlaszerződés keretében elhelyezett pénzeszközökre a takarékbetét-szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(3) A magánszemélyek - ideértve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságait is - külön jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség alá tartozó bankszámlaszerződéseire az 533. § (4) bekezdésében foglaltakat és a bankszámlaszerződés szabályait kell alkalmazni."

A betét visszahívásának módja szerint lehet [látra szóló betét], [felbontásos betét] és határidős, [lekötött betét].

A betét visszahívásának módja szerint lehet [felbontásos betét] és határidős, [lekötött betét].


A hosszabb távú betétek kockázatát csökkenti és a [betétes]ek befektetéseit védi a [betétbiztosítás].


A hosszabb távú betétek kockázatát csökkenti és a [betétes]ek befektetéseit védi a [betétbiztosítás].

 


Patikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek