Már 1220 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


Neoklasszikus közgazdaságtannak nevezzük a 19. század utolsó és a 20. század első harmadában (1871-1936) uralkodó közgazdasági elméleti irányzatot. Általános vélekedés szerint a neoklasszikus közgazdaságtan időszakát John Maynard Keynes "Általános elmélet"-ének megjelenése (1936) zárta le; mások viszont úgy gondolják, hogy a jelenleg domináns mikroökonómiai és makroökonómiai irányzatok is a neoklasszikus iskola részei, vagyis ennek a közgazdaságtani irányzatnak a fejlődése mindmáig nem zárult le.

A neoklasszikus közgazdászok nézeteinek újdonsága abban rejlik, hogy elválasztották az érték és az ár fogalmát, és az utóbbi szerepét tették hangsúlyosabbá, illetve összefüggést mutattak ki a hasznosság és a kereslet között. Ezáltal az érték szubjektív kategóriává vált.

További fejlődés még, hogy míg a klasszikus közgazdaságtan a nemzetgazdaságot helyezte vizsgálódása középpontjába, a neoklasszikusok figyelme a gazdaságot alkotó egyének (valamint a vállalatok) viselkedésének, a rendelkezésükre álló erőforrások optimális felhasználásának tanulmányozása felé fordult. Elméleteik szerint a gazdaságot a javaknak az egyének között zajló cseréi alkotják. A csereszándékok a Walras által levezetett [általános egyensúlyelmélet]?ében egyértelműen meghatározzák a javak árainak arányát; a pénz szerepe a csere technikai lebonyolításán kívül csupán az, hogy az ármérce (numéraire) szerepét töltse be. Ez lényegében a mikroökonómia tudományának megszületését jelentette.

A neoklasszikus gazdaságtan törekvése volt továbbá, hogy megerősítse a közgazdaságtan tudományos jellegét, a politikától független, a dedukció módszerére épülő, a természettudományokhoz hasonló, „tiszta” tudományágat hozzanak létre. Ennek eredményeképp gazdaságpolitikai elemzések kikerültek a közgazdaságtan keretei közül, míg a tudományos szemléletet erősítette a matematikai eszközök mind gyakoribb használata.

Híresebb képviselői:


A szócikkhez társított címkék:
gazdaság , gazdasági fogalmak , közgazdaságtan
HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek