Már 1221 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


Származékos terméknek, vagy más néven [derivatívum]?nak nevezzük azokat az eszközöket, amelyeknek értéke valamely más, tőzsdei vagy tőzsdén kívüli termék árfolyamától függ. Azt a terméket, amely az adott származékos ügylet alapját képezi mögöttes terméknek hívjuk. Két fajtáját különböztetjük meg:
- pénzügyi termék
- árucikkek
(lásd még: Származtatott termék)

A származékos ügylet olyan származékos termékre vonatkozó, kereskedési célú vagy fedezeti célú határidős ügylet, opciós ügylet vagy swap ügylet, illetve ezek további származékai, amelyek

- teljesítése pénzben vagy más pénzügyi instrumentummal történik,
- értéke egy meghatározott [kamatláb]?, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve tulajdoni részesedést jelentő befektetés árfolyama, áru vagy pénzügyi eszköz ára, devizaárfolyam, [árindex]?, árfolyamindex, [kamatindex]?, [hitelmérték]? ([bonitás]?) vagy [hitelindex]?, illetve egyéb hasonló tényezők (mögöttesek) függvényében változik,
- a keletkezéskor nem vagy csak csekély mértékben igényelnek nettó befektetést más, hasonlóan a piaci tényezők függvényében változó ügyletekhez (szerződésekhez) viszonyítva,
-  pénzügyi rendezésükre előre meghatározott későbbi időpontban, illetve időpontig (a jövőben) kerül sor.

Származékos ügyletek csoportosítása ügyletkötés helye szerint:
- tőzsdei
- tőzsdén kívüli
A tőzsdei, illetve a tőzsdén kívüli ügyletek gazdasági tartalmukat tekintve lényegében azonosak, de jogi, kereskedéstechnikai és kockázati szempontból már számottevő eltéréseket mutatnak.

Nem minősül származékos ügyletnek az olyan határidős és opciós ügylet, amely kezdeményezésének, megkötésének és fenntartásának célja az ügylet tárgyát képező áru beszerzése, értékesítése vagy használata, és amely az ügylet tárgyát képező áru átadásával (leszállításával) teljesül az ügylet zárásakor (ide nem értve azt, amikor a pénzügyi rendezés - a záráskori piaci ár és a határidős kötési árfolyam közötti különbözet, illetve a pénzáramlások pénzügyi elszámolása - a felek közötti megállapodás alapján, pénzeszköztől eltérő pénzügyi instrumentum átadásával, rendelkezésre bocsátásával teljesül, pénzmozgás helyett).

(lásd még: Származtatott ügylet)


A szócikkhez társított címkék:
pénzügyi fogalmak
HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek