Már 1220 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!


 

Olyan ügyletfajta, ahol két szerződő fél, a lízingbe adó és a lízingbe vevő meghatározott időre szóló szerződést köt.
A lízingszerződés alapján a lízingbe adó a lízingbe vevő által meghatározott ingatlan vagy ingó, akár speciális dolgot kifejezetten abból a célból állíttatja elő, gyártatja le, illetve vásárolja meg a szállítótól (harmadik fél), hogy azt a szerződésben meghatározott időtartamra (futamidő), eszköz alapú finanszírozás keretében a lízingbe vevő használatába adja. A lízingbe vevő köteles a szerződés tárgyát képző dolog átvételére és lízingdíjat fizetni, - amely a vételár kamatokkal növelt értékének adott naptári időszakra eső része (hónap, év… stb.) - illetve a lízing típusa szerint átvállal bizonyos kötelezettségeket, amelyek egyébként a tulajdonost terhelnék.


A lízingszerződés lejártakor a lízingtárgy automatikusan, vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába kerülhet, attól függően, hogy hogyan állapodtak meg a lízingszerződés megkötésekor. A lízing jellemzően több kiegészítő szolgáltatást is magában foglalhat, például: biztosítási- vagy vámügyintézés, szállítás.
   
A lízing, mint finanszírozási forma széles körben elterjedt megoldás termelőberendezések, gépek, haszongépjárművek hosszú távú, tőkekímélő beszerzésére; a lízingbe vevőnek az eszköz használatba vételéhez nem kell a teljes vételárral rendelkeznie. Ez a megoldás lehetővé teszi a lízingbe vevő számára, hogy az általa termelésbe állított gép, berendezés ellenértékét annak jövedelemtermelésével párhuzamosan fizesse meg, azaz a fizetendő havi díjak az üzemeltetéssel kitermelhetők. A lízing lehetőséget nyújt az eszközpark folyamatos felújítására.

Lízingszerződés megkötése előtt a lízingcég hitelbírálatot végez. A bírálat magába foglalja a lízingbe vevő adósminősítését és a lízingtárgy fedezetértékelését is.


A lízingdíj két alapvető részből tevődik össze: tőkerészből és kamatrészből. A hatályos törvény szerint a tőkerész a lízingtárgy szerződés szerinti árával azonos, míg a kamatrész nagysága a felek megállapodásától függ.
   
A lízing fajtái:

Ezeken belül előfordul néhány gyakran alkalmazott szerződésfajta, melyek idővel saját nevet is kaptak.
A teljesség igénye nélkül felsorolva, rövid összefoglalóval:
   
    - allízing (Sublízing)
Az allízing egy olyan különleges lízingügylet, amelynek során a lízingbe vevő a lízingtárgyat a lízingbe adó beleegyezésével egy második lízingbe vevőnek lízingbe adja. Például: a "felső" lízingbe adó egy nagy értékű, de több darabból álló eszközparkot finanszíroz meg, melyet a lízingbe vevője kisebb értékű egységekben lízingszerződés keretében továbbad több kisebb lízingbe vevőnek. A magyar jogszabályok előírják, hogy a végső felhasználót tájékoztatni kell, hogy a lízingbe adója nem tulajdonosa a tárgynak, ebből kifolyólag milyen feltételek mellett kerülhet felmondásra a szerződés abban az esetben, ha ő teljesíti a szerződés rá vonatkozó kikötéseit.

    - határon átnyúló lízing (Cross border lízing)
Abban az esetben, ha a lízingbe adó és a lízingbe vevő két különböző országban található, határon átnyúló lízingszerződést kell alkalmazni.

    - szállítói lízing (Vendor lízing)
A szállító - mint harmadik fél - megállapodik egy lízingcéggel, hogy azon ügyfeleinek, akik lízingelni szeretnének, az adott lízingcéget ajánlja. Leggyakoribb példája az autóvásárlás, ahol a versenyhelyzet miatt a kereskedők árrése az értékesített autókon minimálisra csökkent, így gyakran a szerződött lízingcégektől kapott jutalék a hasznuk.

    - teljes körű szolgáltatás (Full service lízing)
A lízing mellett a lízingbe vevő teljes körű szolgáltatást kap, és mindent egy díjba sűrítve fizet meg, például: a flottaüzemeltetés területén a flottaüzemeltető (mint lízingbe adó) a lízingszerződésben vállalva végzi a kapcsolódó szolgáltatások teljes körét is - mint a karbantartás, szervizelés, tankoltatás elszámolása -, ezzel a teljes üzemeltetéssel pénzt, munkát és infrastruktúrát takarít meg a lízingbe vevő részére. Ennek ellenértéke, a szolgáltatások díja a lízingdíj számlájában jelenik meg.

    - visszlízing
Abban az esetben beszélhetünk visszlízingről, ha az eladó a saját tulajdonát képező tárgyat vagy ingatlant eladja egy lízingcégnek, majd lízingszerződést köt az eladott tulajdonra ugyanazzal a lízingcéggel. Ilyen esetekben tehát a tárgy vagy ingatlan eladója és vevője megegyezik, nincs szállító, azaz harmadik fél.
Akkor szokott visszlízingre sor kerülni, mikor például egy vállalkozásnak szabadon felhasználható pénzeszközökre van szüksége, így a lízingcégnek eladott tárgy árából új berendezéseket vásárolhat, fejlesztést végezhet.
 

Patikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek