Már 1220 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


Az "1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról" szerint:

"Pénzügyi lízing: az a tevékenység, amelynek során a lízingbe adó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbe vevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbe vevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy az a lízingbe vevő könyveiben kerül kimutatásra.

A használatba adással a lízingbe vevő
     a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot,
     b) a hasznok szedésére jogosulttá válik,
     c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is),
     d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbe vevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adó birtokába és könyveibe. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét - amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni értékű jog szerződés szerinti árával azonos -, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését.

Nem minősül pénzügyi lízingnek az anyavállalat és a leányvállalata közötti lízing, ide nem értve a pénzügyi intézmény által kötött ilyen ügyletet."

Mindazon ügyletek, amelyek valamely pontjában nem felelnek meg a fenti feltételeknek, operatív lízingnek tekintendőek, de mindkét lízingformának egyéb feltételeknek is meg kell felelniük ahhoz, hogy a konstrukciók minden előnyét ki lehessen használni.
 
Vonatkozó rendelkezések találhatóak még:
    - Polgári törvénykönyv
    - ÁFA törvény
    - Számviteli törvény
     -Közbeszerzési törvény

A pénzügyi lízing olyan üzleti megállapodás, mely szerint a lízingbe adó megvásárolja a lízingbe vevő által kiválasztott lízingtárgyat azért, hogy annak használatát a lízingbe vevőnek díjfizetés ellenében átengedje. A pénzügyi lízing során a szerződés tárgya végig a lízingbe vevő könyveiben szerepel, azonban a tulajdonos a lízingbe adó. Szerződéskötéskor rendezni kell a lízingtárgy futamidőt követő tulajdonjogát, mely többféle pénzügyi lízingtípus kialakítását tette szükségessé.

Zárt végű pénzügyi lízing esetében a futamidő végén a lízingelt eszköz az utolsó lízingdíj megfizetésével automatikusan a lízingbe vevő tulajdonába kerül.
Ajánlott a rendszeres ÁFA elszámolásra kötelezett vállalkozások számára, mert bár ezzel a típusú lízingszolgáltatással a lízingbe vevőnek az ÁFA teljes összegét a futamidő elején kell megfizetnie, a  beszerzési ár ÁFA-tartalmát a lízingcég által kiállított számla alapján visszaigényelheti. A lízingbe vevő jogosult az értékcsökkenés elszámolására is. Az utolsó lízingdíj, vagy a maradványérték megfizetését követően a lízingtárgy automatikusan a lízingbe vevő tulajdonába kerül. A lízingdíj kamatrésze a számviteli törvény előírásai szerint költségként elszámolható.

Nyílt végű pénzügyi lízingnél a lízingbe vevőnek joga van kijelölni a leendő tulajdonost.
Ajánlott azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ÁFA fizetési kötelezettségüket a teljes futamidőre osztanák el és a szerződés megkötésekor még nem biztosak abban, hogy tulajdonjogot akarnak-e szerezni a lízingelt eszközön. A lízingbe vevő a futamidő végén szabadon dönthet, hogy a maradványérték megfizetése ellenében a lízingtárgy tulajdonosává válik, esetleg a szerződés meghosszabbítását kéri a maradványértékről indulva, vagy nem kíván tulajdonjogot szerezni a lízingtárgy fölött. A maradványérték általában a lízingtárgy használt piaci árával egyenlő. Gyakran előforduló forma azonban a teljes amortizációs lízing is, melynél a futamidő hosszát úgy alakítják ki, hogy a lízingtárgy könyv szerinti értéke a futamidő végén nulla legyen. Mivel a lízingtárgy a lízingbe vevő könyveiben szerepel, így ő jogosult az értékcsökkenés elszámolására is.

 A lízingdíjak tőkerészének ÁFA-ját az általános forgalmi adóra vonatkozó jogszabályok előírásai szerint vissza lehet igényelni, a kamatrészt a számviteli törvény szerint költségként lehet elszámolni. A tőkerész ÁFA-ját a lízingbe vevő részletekben fizeti meg, illetékfizetési kötelezettsége pedig csak akkor keletkezik, ha a lízingtárgy tulajdonjoga hozzá kerül a futamidő végén.

Kedvező lízingkonstrukció továbbá azon cégek vagy magánszemélyek számára is, amelyek ÁFA-t nem, vagy csak negyedévente tudnak visszaigényelni.

Kapcsolódó szócikkekA szócikkhez társított címkék:
lízing , nyílt végű lízing , pénzügyi lízing , zárt végű lízing
HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek