Már 1221 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


Meghatározás szerint: Adott jószág esetében a hozam és a futamidő kapcsolatát bemutató függvény.
 
A hozamgörbe a különböző futamidejű befektetésekhez tartozó éves hozamot mutatja meg.
 
Különböző futamidejű hiteltartozások [kamatláb]?ait a futamidőhöz viszonyítva ábrázoló  függvény, mely a befektetés, illetve hitelnyújtás hozamát annak időtávjától függően tükrözi.
A hitelkamatlábak, ezzel együtt a teljes hozamgörbe függ a hiteladóstól és a hitel devizanemétől.
 
A hozamgörbe alatt első sorban valamely szuverén adós (például a Magyar Állam) által kibocsátott különböző futamidejű kötvények lejárata és azok hozama közötti kapcsolat értendő. A görbe egy pontja így megmutatja, hogy mennyi lenne a kamatot csak egyszer (lejáratkor) fizető állampapír hozama adott futamidő alatt.
Szuverén adósokon kívül, vállalatok és más szervezetek által kibocsátott kötvények hozamai is kimutatható a hozamgörbével. Ilyen esetekben az azonos kockázati osztályba sorolható kibocsátók kötvényeinek hozamait ábrázolják egy görbén. Különböző kockázati osztályokhoz különböző hozamgörbéket kell felállítani!
Ez a kibocsátó [jelenérték-számítás]?ához fontos, mert a hozamgörbe nemcsak a kötvények, részvények, származtatott ügyletek és más tőkepiaci eszközök árazásához szükséges, de a vállalati pénzáramlások értékeléséhez, mindenféle vállalati beruházási és [finanszírozás]?i döntés meghozatalához elengedhetetlen.
A hozamgörbe a gazdaságpolitika számára is nagy jelentőséggel bír, hiszen a piac inflációs várakozásait is tükrözi.
 

A hozamgörbe felhasználásának területei:

 • befektetési és beruházási döntések
 • piaci várakozások
 • fix kamatozású értékpapírokban tárolt tőke értéke
 • monetáris politika - jegybanki alapkamattal való kapcsolat

Típusai:

 • [Zéró-kupon hozamgörbe]? (azonnali vagy spot-)
  • különféle lejáratú elemi kötvények hozamát mutatja egy adott időpontban
 • [Referencia-hozamgörbe]?
  • néhány kitüntetett lejárathoz (3, 6, 12 hónap ill. 3, 5, 10 és 15 év) ad meg hozamokat. Lejáratig számított hozamot mutat meg, tehát jelenérték-számításhoz nem használható.
 

Hozamgörbe-elméletek:

 • A várakozási hipotézis
  • várakozási hipotézis szerint a határidős (forward) hozam egyenlő a várható jövőbeli azonnali (spot) hozammal
 • A likviditási preferencia elmélete
  • Tapasztalatok szerint a befektetők tőkéjüket szívesebben kötik le rövid lejárattal, hiszen a bizonytalan jövő miatt, amennyiben váratlanul pénzre lenne szükségük, a hosszú távú befektetéseikből tőkéjüket csak kedvezőtlen feltételek mellett szabadíthatnánk fel. Ezért hosszú távú lejáratra csak likviditási prémium esetén hajlandók.
 • A szegmentált piacok hipotézise
  • A fent említett két elmélet alapja, hogy a különféle lejáratú kötvények potenciális helyettesítői egymásnak, ezzel szemben a szegmentált piacok hipotézise szerint a a különféle befektetők eltérő befektetési horizonton mozognak. Így a különböző lejárati szegmensek külöünböző piacoknak tekinthetők.
 • A preferált lejáratok elmélete
  • Ezen elmélet szerint ugyan a  befektetők előnyben részesítenek egy a saját befektetési horizontjának megfelelő lejárati tartományt, de megfelelő mértékű likviditási prémium fejében más lejáratú kötvényt is hajlamosak tartani.
 

 

HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek