Már 1220 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


A beruházás fogalma alatt a közgazdaságtan a termelőeszköz előállítását vagy vásárlását, illetve ritkább esetben az előállított vagy vásárolt eszközt érti. Tehát a gazdaság egy szereplője olyan javakhoz jut, amelyek más javak termelését segítik elő. Egy adott időszakra vizsgálva egy vállalkozás tőkeállományának növekedését jelenti.
Tágabb értelemben az oktatási tevékenység, mint szellemi tőke előállítása is beruházásnak tekinthető.


A beruházás számviteli fogalmába tartozik:
- az új eszközök megvalósítása beszerzéssel (vásárlás útján), saját vállalkozásban, a kettő kombinációjával, idesorolandó a pénzügyi lízing keretében, továbbá a részletvétellel történő beszerzés is,
- a használt tárgyi eszközök beszerzése, ideértve a követelés fejében, a csere útján történő tárgyieszköz-beszerzéseket is,
- a koncessziós szerződés alapján megvalósított tárgyi eszközök beszerzése, saját vállalkozásban történő előállítása.


A Számviteli törvény 3. paragrafusának 4. bekezdése a következőképpen határozza meg a beruházás fogalmát:
Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatba vétele érdekében az üzembehelyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt.”


A törvény előírja, hogy a vállalkozásoknak a beruházásokat a befektetett eszközök között kell nyilvántartaniuk. A beruházás a tárgyi eszköz aktiválásával ér véget.


A beruházás tágabb fogalmába tartozik:
- a vagyonkezelési szerződés alapján kezelésbe vett tárgyi eszközök átvétele,
- a térítés nélkül, ajándékként vagy hagyatékként átvett tárgyi eszközök állományba vétele,
- a többletként fellelt tárgyi eszközök állományba vétele,
- a gazdasági társaságnál a nem pénzbeli hozzájárulásként átvett tárgyi eszközök állományba vétele,
- a gazdasági társaság tulajdonosánál a tőkeleszállításkor, a társaság megszűnésekor átvett tárgyi eszközök állományba vétele stb.


A beruházások fajtái:


A beruházásnak két fajtája van:
-    fix beruházás
-    készletberuházás


A készletberuházás a vállalkozási tevékenység fázisai között felhalmozott készleteket jelenti, melyeket később felhasználják, vagy értékesítik.
A fix beruházás egy folyamatos beruházás, mint pl. egy gyárépület, vagy gép. Ide tartozik a lakóingatlanok vásárlása is.


A beruházások csoportosítása termelőlépesség szerint:

-    nem termelő (improduktív, vagy Non-productive investment) beruházás:
Ez a beruházás a társadalom nem termelő szféráinak, mint az egészségügy, oktatás, vagy kultúra működését szolgálja. Nem vesznek részt szolgáltatások és termékek előállításában.


-    termelő (produktív) beruházás:
Elkészültük után , mint termelő fizikai tőkejavak részt vesznek különböző termékek és szolgáltatások előállításában.


Beruházás, mint gazdasági tényező:
Beruházások üteme = egy adott időszak (általában egy év) és az előző időszak beruházási színvonalának hányadosa.
A beruházások szintjét I-vel jelöljük. ez az angol investment szóból ered.

 

Értéke hatással van a GDP-re. Ugyanakkor a GDP is hatással van a beruházásra és a fogyasztásra, így újból visszahatnak a GDP-re. Egy egységnyi beruházás tehát összességében a jövedelemnek nem csupán egy egységnyi növekedését eredményezi. Az egységnyi beruházás hatására történő összes jövedelemnövekedést John Maynard Keynes óta beruházási multiplikátornak nevezzük.


A megtakarítások mértéke egybeesik a beruházások mértékével: I=S


A beruházások szintje bruttó, vagy nettó módon mérhető. Előbbinél csak a gazdaságban meglévő tőkeállomány növekedését vesszük figyelembe; utóbbi viszont a bruttó beruházások és a tőke amortizációjának különbségeként adódik, így akár negatív is lehet. Az amortizálódott tőke helyettesítésére szolgáló beruházásokat néha pótló beruházásoknak is nevezzük.
 


A szócikkhez társított címkék:
beruházás , fogyasztás , GDP
HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek