Már 1220 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


Ptk. 522.§ (1) „Bankhitelszerződéssel a hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére, és a keret terhére – a szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén – kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez.”
 

A "2009. évi LXXXVI. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény pénzforgalmi intézményekkel és pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő módosításáról" szerint:

"Hitelnyújtás: a hitelező és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az adós részére, jutalék ellenében és a hitelező kötelezettség vállalása meghatározott szerződési feltételek megléte esetén a kölcsönszerződés megkötésére, vagy egyéb hitelművelet végzésére."

Ezen szabályozások alapján tehát: 

A hitelszerződésben a [hitelező]? meghatározott összegnek a rendelkezésre tartását, illetve ennek megfelelő hitel nyújtását vállalja.

Az ügyfélnek lehetősége van a hitel igénybevételére, de arra sem részben, sem egészben nem kötelezhető.
Az ügyfél jutalékot fizet a rendelkezésére tartott összeg után.
A hitelt az ügyfelek igénybe vehetik egy összegben, előre meghatározott részletekben, illetve bizonyos kereten belül tetszés szerinti mértékben, rendszeresen és folyamatosan.

A hitelszerződés csak arra kötelezi a hitelezőt, hogy  kölcsön- vagy hitelművelet elvégzése céljából a rendelkezésre tartott összeg erejéig bármikor - illetőleg a szerződés megszűnéséig - a vele szerződő fél rendelkezésére áll. A hitelnyújtás irányulhat arra, hogy a bank [kölcsönszerződés]?t köt az adóssal (pénzkölcsönnyújtás), de magában foglalhatja egyéb hitelműveletek végzését is ([kötelezettségvállalási hitel]?).
Amint a [hitelfelvevő]? ténylegesen [pénzeszköz]?t vesz igénybe a számára fenntartott [hitelkeret]?ből [kölcsönügylet]? jön létre. Ezért a hitelszerződésnek tartalmaznia kell a későbbi kölcsönszerződés jogszabályban előírt feltételeit is.

Ha a hitelező bank, akkor a szerződés mindig visszterhes, mert a törvény erre az esetre az adós kamatfizetési (mégpedig úgynevezett ügyletikamat-fizetési) kötelezettségét előírja, függetlenül attól, hogy az adós [magánszemély]? vagy jogi személy. Jogszabályi rendelkezésben állapíthatnak meg kivételes feltételeket is, amelyek fennállása esetén a pénzintézetek ingyenes (ügyletikamat-mentes) kölcsönszerződést köthetnek.

Egyéb, nem pénzintézeti hitelező esetén a szerződés csak akkor visszterhes, ha a felek az [ügyleti kamat]?ban kifejezetten megállapodtak, tehát magánszemélyek egymás közötti szerződéses viszonyában kamat csak akkor jár, ha kikötik.

A hitelszerződést írásba kell foglalni. Az írásba foglalt szerződésből mindkét szerződő fél aláírt példányt kap.

Az írásba foglalt megállapodás tartalmazza:

- az éves hiteldíj mértékének meghatározását (THM)

- azokat a feltételeket, amelyek mellett az éves hiteldíj módosítható.

A különböző célú hitelek eltérő feltételekkel nyújthatóak, az írásba foglalt szerződésnek tartamaznia kell:

Egyes áruk vagy szolgáltatások vételének finanszírozására vonatkozó hitelszerződések (áruhitel,[áruvásárlási hitel]?) esetében:

 - a szerződés tárgyát képező áruk és szolgáltatások megnevezése;

 - a vételár és a hitelszerződés szerint fizetendő ár;
 - [részletfizetés]? esetén a részletfizetés összege, a részletfizetések száma és összege, valamint esedékességük     időpontjai, vagy ezek megállapításának módja, amennyiben a szerződés megkötése időpontjában ez nem ismert;
 - utalás arra, hogy az a hiteligénylő idő előtti visszafizetés esetén csökkentésre jogosult;
 - utalás arra, hogy ki az áru tulajdonosa (ha a tulajdonjog nem száll át azonnal a hiteligénylőre), és azokra a feltételekre melyek alapján az hiteligénylő az áru tulajdonossá válik;
 - az esetleges biztosítékok megnevezése;
 - adott esetben az az időtartam, ami alatt a hiteligénylő a szerződéstől következmények nélkül elállhat ([megfontolási idő]?);
 - [biztosítás]? esetén, utalás a megkövetelt biztosítás(ok)ra, és ha a [biztosító]? megválasztása nem a hiteligénylőtől függ, akkor a biztosítási költségre.

Hitelkártyával lebonyolított hitelszerződés (hitelkártya, [kereskedői kártya]?) esetében:
 - adott esetben a hitel megengedhető legnagyobb mértéke;
 - visszafizetési feltételek vagy e feltételek megállapításának módja;
- adott esetben az az időtartam, ami alatt a hiteligénylő a szerződéstől következmények nélkül elállhat (megfontolási idő).

Folyószámlás hitelszerződések ([automatikus hitel]?, folyószámlahitel esetében:
 - adott esetben a hitel megengedhető legnagyobb mértéke vagy megállapításának módja;
 - használati és visszafizetési feltételek;
 - adott esetben az az időtartam, ami alatt a hiteligénylő a szerződéstől következmények nélkül elállhat (megfontolási idő).

Egyéb, hitelnyújtók által nyújtott más hitelszerződések (személyi kölcsön, lízing, [kamatmentes hitel]?) esetében:
 - adott esetben a hitel megengedhető legnagyobb mértéke;
 - utalás az esetleges biztosítékokra;
 - visszafizetési feltételek;
 - adott esetben az az időtartam, ami alatt a hiteligénylő a szerződéstől következmények nélkül elállhat (megfontolási idő);
 - utalás arra, hogy a hiteligénylő az idő előtti visszafizetés esetén csökkentésre jogosult.

HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek