Már 1220 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


THM - Teljes Hiteldíj Mutató

Kiszámítását és közzétételét a 41/1997. (III. 5.) Kormányrendelet szabályozza.

A [hitelintézetek]? által nyújtott hiteltermékek a kamat mellett más költségeket is tartalmaznak, melyek növelik a visszafizetendő pénzösszeg nagyságát.
Ennek jelzésére jött létre a THM, azaz a teljes hiteldíjmutató amelyet három hónapnál hosszabb futamidejû kölcsönök esetén kell feltüntetni.
Ez a százalékos érték - mint ahogy a neve is jelzi -, a hitel teljes díját mutatja meg, azaz gyakorlatilag minden olyan költség bennefoglaltatik, amit a banknak kell fizetnünk (költség, jutalék, díj). Értékét mindig kamatos kamatozással kell számítani. A hitelszerződés megkötése előtt tájékozódjunk részletesen, hogy milyen költségeket és mikor kell megfizetni.

A THM számításának szabályai a 41/1997. (III. 5.) Kormányrendelet 2008. 05. 16.-ig hatályba lépett módosításai alapján:

"8. § (1) A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az ügyfél által a hitel folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel. A THM számításánál az ügyfél által a pénzügyi intézménynek fizetett költségeket, valamint a harmadik személynek fizetett költségek közül az ügyfél által felajánlott fedezet értékbecslésének díját és lakásépítéseknél a helyszíni szemlék díját kell figyelembe venni.
(2) A THM számításánál nem vehető figyelembe:
a) a prolongálási költség,
b) a késedelmi kamat,
c) az egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik,
d) a biztosítási és garanciadíjak, valamint
e) az átutalási díjak.
(3) A pénzügyi intézmény a 12. § szerint adott tájékoztatásban meghatározott díjakon és költségeken túlmenően az ügylet szerződés szerinti teljesítése esetén az ügyféllel szemben további jogcímen költséget, díjat nem számíthat fel.
(4) Ha a hitelintézet olyan összetett szolgáltatást kínál, amelynél a visszafizetendő kölcsönösszeg egésze, vagy egy része egy másik szolgáltatás keretében képződik meg az ügyfél befizetéseiből, akkor a THM értékét e befizetések figyelembevételével kell megállapítani. A hitel visszafizetéséhez nem kapcsolódó esetleges többletszolgáltatás díját nem kell figyelembe venni."

A THM-et elsősorban a hirdetéseken láthatjuk, gyakran "tól-ig" értékként (pl. THM: 15,49 - 22,57 %), hiszen egy adott hitelfajtánál a hitelösszeg, a futamidő és egyéb tényezők függvényében eltérhet a konkrét THM. Az egyedi szerződésünkben azonban már csak a pontosan kiszámolt, kizárólag a mi hitelünkre vonatkozó THM-mel találkozhatunk. A THM egyéves időszakra vetített érték.

 

A THM kiszámítására vonatkozóan a következő képletet kell alkalmazni, ha a hitel folyósítása egy részletben történik:


H: a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő költségekkel,
Ak: a k-adik törlesztőrészlet összege,
m: a törlesztőrészletek száma,
tk: a k-adik törlesztőrészlet években vagy töredékévekben kifejezett időpontja,
i: a THM értéke.
 
A THM kiszámítására vonatkozóan a következő képletet kell alkalmazni, ha a hitel folyósítása több részletben történik:

Ak: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő költségekkel,
A'k': a k' sorszámú törlesztőrészlet összege,
m: a hitelfolyósítások száma,
m': a törlesztőrészletek száma,
tk: a k-adik hitelfolyósítás években vagy töredékévekben kifejezett időpontja,
tk': a k'-adik törlesztőrészlet években vagy töredékévekben kifejezett időpontja,
i: a THM értéke.


 

HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek