Már 1220 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény megfogalmazása szerint a penziós (elhelyezési) ügylet olyan ügylet, amelyben az egyik fél ("penzióba adó") a mérlegében szereplő, tulajdonában lévő pénzügyi eszközöket (a valuta, a deviza és a saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve saját kibocsátású tulajdoni részesedést jelentő befektetés kivételével) ruház át a másik félre ("penzió átvevője"). Teszi ezt olyan megállapodás mellett, hogy ugyanezeket a pénzügyi eszközöket - sorozatban kibocsátott [értékpapírok]? esetén az azonos sorozathoz tartozó, azonos mennyiségű és névértékű értékpapírokat - a penzió átvevője a megállapodásban rögzítettek szerinti későbbi időpontban (időpontig), meghatározott áron visszaszármaztatja a penziós ügylet típusa szerinti szabályok alapján a penzióba adónak.
 
Penziós ügyletek típusai:
- valódi penziós ügylet, melyben a penzióba vevő köteles visszaszolgáltatni
- nem valódi penziós ügylet melyben a penzióba vevő jogosult eldönteni, hogy visszaszolgáltatja-e.
 
PENZIÓS ÜGYLETEK: a penzióba adó a tulajdonában lévő értékpapírokat (esetleg váltó,
követelés) ad át a penzióba vevőnek, azzal a feltétellel, hogy ugyanezen eszközöket később, előre
rögzített áron, a penzióba vevő jogosult eldönteni, hogy visszaszolgáltatja-e (nem valódi penzió),
vagy köteles visszaszolgáltatni (valódi penzió)
 
Penziós (elhelyezési) ügylet: valamely vagyontárgy, főleg értékpapír (kivéve deviza, valuta, saját
kibocsátású hitelviszonyt ill. tulajdonviszonyt kifejező értékpapír)
 • azonnali eladása egy jövőbeni, határidős visszavásárlási megállapodás mellett, illetve
 • azonnali vétele egy jövőbeni, határidős viszonteladási megállapodás mellett.
 
Nem valódi penziós ügylet:
 • az azonnali ügylet vevője (a penzióba vevő) dönti el, hogy él-e a viszonteladási lehetőséggel,
 • emiatt nem biztos, hogy lesz viszonteladási ügylet,
 • a penzióba adó az ellenőrzési (rendelkezési) jogokat nem tartja fenn,
 • ezért a vevő a vásárlás általános szabályai szerint könyvel,
 • és az eladó az értékesítés általános szabályai szerint könyvel.
Megjegyzés: a nem valódi penziós ügylet szerint számolandó el a szállításos repóügylet is.
 
Valódi penziós ügylet:
 • az egyik fél hitelintézet,
 • biztosan lesz visszavásárlási (viszonteladási) ügylet,
 • a penzióba adó az ellenőrzési (rendelkezési) jogokat fenntartja,
 • emiatt szabályos adás-vétel elszámolás nincs is,
 • a kapott összeg követelésként, a fizetett (fizetendő) összeg kötelezettségként könyvelendő,
 • a penziós ügylet lezárásakor a különbözet kamatbevétel, illetve kamatráfordítás lesz.
Megjegyzés: a valódi penziós ügylet szerint számolandó el az óvadéki repóügylet is.
 


A szócikkhez társított címkék:
penziós ügylet , számvitel
HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek