Már 1221 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


A 2013. június 30-án kihirdetett "Az egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXIII. törvény" 4.§-a alapján a 2013. augusztus 1-jét követően megszerzett, a személyi jövedelemadó szempontjából nem adómentes kamatjövedelemnek minősülő kamatjövedelmek után 6%-os egészségügyi hozzájárulás (eho) is fizetendő.

 

Az új eho-fizetési kötelezettség alapjául szolgáló jövedelmek:

- bankbetétre, takarékbetétre fizetett kamat és egyéb hozam;
- a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból (például kötvény), kollektív befektetési értékpapírból származó kamat, és más jövedelem;
- [nyereménybetétkönyv]? tárgynyereménye (például: tárgynyeremény, értékpapír adóalapja a szokásos piaci érték 1,19-szerese);
- a biztosítói teljesítésből - kivéve, ha a [biztosító]? teljesítése az Szja tv. 1. számú melléklet 6. pont 6.6. alpontja szerint adómentes vagy e törvény más rendelkezése alapján minősül adóköteles jövedelemnek - a befizetett díjat meghaladó összeg azzal, hogy nem minősül befizetett díjnak a [kockázati biztosítás]? díja;
- a szövetkezet tagja által a szövetkezetnek nyújtott tagi kölcsön kamatának azon része, amely a jegybanki alapkamatot 5%-kal meghaladja;
- a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagját (kedvezményezettjét, örökösét) a tag munkaviszonyának a feltételes jogszerzési időtartam lejárta előtti megszűnése miatt megillető összegből a tag által befizetett hozzájárulás-kiegészítés összegét meghaladó rész. 
 

Az új eho teher alól mentes jövedelmek:

1. minden kamatjövedelem, amely eleve a kamatadó alól mentesített, így többek között:
 
- külföldi illetőségű magánszemély Magyarországon nem adóztatható kamatjövedelme;
- egyéni vállalkozó [pénzforgalmi számlá]?ján jóváírt és/vagy tőkésített kamat;
- [nyugdíj előtakarékossági számlá]?n, tartós befektetési számlán jóváírt kamat, önkéntes kölcsön pénztár által az egyéni számlán jóváírt kamat, hozam;
 
2. a 2006. szeptember 1. előtt határozott időtartamú kamatperiódusra megkötött betét-, folyószámla-, bankkártya- és takarékbetét szerződések esetében jóváírt vagy kifizetett kamatjövedelmek, továbbá a 2006. szeptember 1. előtt megszerzett értékpapírok elidegenítéséből származó kamatjövedelem
 
3. [EGT]?-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (így főként kötvények) után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben megállapított, vagy az ilyen értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem
 
4. az olyan nyilvánosan kibocsátott befektetési jegyek (kollektív befektetési értékpapírok) kamata/hozama illetve beváltása, átruházása, visszaváltása során keletkezett kamatjövedelem, amely befektetési jegyeknek a tulajdonban tartásuk teljes időszaka alatt a kezelési szabályzatuk szerint portfoliójuknak legalább 80%-ban EGT-állam által nyilvánosan kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat kell tartalmazniuk.
 
 
(A cikk a 2013.07.30-án fennálló szabályozás alapján íródott)


A szócikkhez társított címkék:
EHO , kamat , kamatadó
HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek