Már 1220 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


A végtörlesztés alapvetően a különböző [kölcsön]?ügyletek határidő előtti végleges teljesítésére alkalmazott fogalom, 2011 óta pedig a második Orbán-kormány által hozott otthonvédelmi intézkedéssorozat részeként "a devizában nyújtott és [forint]?ban törlesztett (deviza alapú), a Magyar Köztársaság területén lévő lakóingatlanon alapított zálogjog vagy az ún. garantált hitelrészre vállalt állami készfizető kezesség fedezetével kötött [kölcsönszerződés]? alapján, rögzített forint árfolyamon teljesített teljes előtörlesztés".

 
Az elmúlt évek során a gazdasági helyzet változásaival összefüggően emelkedő devizaárfolyamok országos szinten tették kezelhetetlenné a deviza alapú [jelzálogkölcsön]?ök előre kalkulált visszafizetését, nehéz helyzetbe hozva az adósok tízezreit, és a nem fizetett kölcsönök miatt a jelzálogtulajdonos bankokat. 2011 nyarán az Országgyűlés elfogadta a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvényt (Rögzített árfolyam tv.), mely törvényileg meghatározta az egyes devizában nyújtott, forintban törlesztett kölcsönök esetében alkalmazható legmagasabb árfolyamot.
Ezt követően 2011 szeptember 29-én lépett hatályba az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény, mely több, vonatkozó törvényt módosít úgy, bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi a nehezen törleszthető kölcsönök határidő előtti végleges teljesítését, azaz végtörlesztését.
 
A rögzített árfolyamon történő végtörlesztést az az adós veheti igénybe, aki deviza alapú jelzáloghitel szerződéssel rendelkezik és:
- a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsönének folyósításánál az adott deviza árfolyama nem volt magasabb, mint: svájci frank hitelek esetén 180 forint, euró hitelek esetén 250 forint, jen hitelek esetén 2 forint,
- kölcsönszerződését 2011. június 30-ig, azaz árfolyamrögzítéshez kapcsolódó 2011. évi LXXV. törvény hatályba lépésének napjáig a bank nem mondta fel,
- a végtörlesztési szándékáról 2011. december 30. napjáig írásbeli igénybejelentést nyújt be a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény felé,
- amennyiben az érintett deviza alapú kölcsönéhöz közvetlenül kapcsolódik áthidaló kölcsönből vagy gyűjtőszámlahitelből eredő tartozás, vagy egyéb nem a végtörlesztéshez kapcsolódó díj, (pl. kampányidőszak során elengedett díjak, végrehajtási eljárás költségei, a kölcsönszerződés felmondásának költségei), annak teljes összegű megfizetését a végtörlesztésre vonatkozó írásbeli igénybejelentéssel egyidejűleg vállalja, valamint
- a végtörlesztési igénybejelentés benyújtása után 60 napon belül a szükséges összeget befizeti, átutalja.
 
A törvényben meghatározott kedvezményes végtörlesztési lehetőség az otthonvédelmet szolgálja, így az igénybevételt kizárólag a lakáscélú ingatlanokra terhelt jelzálogkölcsönök esetében teszik lehetővé. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 112. törvény (Hpt.) 2. számú melléklet III. 4. bekezdése alapján kizárja az igénybevétel lehetőségét a jogi személyek (pl. kft., önkormányzat), jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (pl. betéti társaság) és egyéni vállalkozók esetében is. 
 

A végtörlesztés költségei:

 
A Hpt. 200/B. § (4) és (5) d) pontja leírja, hogy:
- a [pénzügyi intézmény]? a végtörlesztésért költségtérítést és egyéb díjat vagy jutalékot nem számíthat fel az adós terhére 
- végtörlesztés egészben vagy részben történő teljesítése érdekében nyújtott kölcsönre vonatkozó pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért nem kérhető díjazás. 
E szabályozás alapján közvetlenül a végtörlesztéshez a pénzügyi intézmények nem számíthatnak fel külön díjakat, de ezen kívül a végtörlesztés folyamatában felmerülhet további költség pl. közjegyzői díj, melyet az adósnak kell fizetnie.
 
A 2011. évi CXXI. törvény módosításokat tartalmaz az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény vonatkozó részeire melyek alapján a végtörlesztő személyt a pénzügyi intézmények által elengedett követelések és az otthonvédelmi rendelkezések folytán a magánszemélyeknek nyújtott vagyoni előny, az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem, a kedvezményes bérleti díj formájában juttatott bevétel, az ingatlan kedvezménnyel történő visszavásárlása kapcsán terhelő ajándékozási, a visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség, illetve a személyi jövedelemadó alól. A kapcsolódó jogszabályok rendelkeznek továbbá a végtörlesztéssel megszűnő hitelezői biztosítékok törlésére, illetve az otthonvédelemmel kapcsolatos (pl. a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. javára bejegyzésre kerülő vagyonkezelői-) jogok bejegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díj alóli mentességéről is.
 
 
 
Forrás: 2011. évi CXXI. törvény az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról
             www.adozona.hu


A szócikkhez társított címkék:
deviza , kölcsön , végtörlesztés
HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek