Már 1220 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!


A jogviszony jogilag szabályozott társadalmi viszony. Tárgya az emberi magatartás, amelyre a jogosultság és kötelezettség irányul. A jogviszony alanya lehet természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és az [állam]?.

A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes, jogai és kötelességei lehetnek. A jogképesség nemre, életkorra, fajra, nemzetiséghez vagy felekezethez tartozásra tekintet nélkül egyenlő. A jogképességet korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat nem elfogadható, semmis. A jogképesség az embert, ha élve születik, fogamzásának napjától illeti meg. A fogantatás időpontja a születéstől visszafelé számított 300.-ik nap, a születés napját is beleszámítva.

A természetes személy jogképessége

 

  •    általános - minden embert megillet, nem lehet róla lemondani,
  •    egyenlő - mindenkit egyenlő terjedelemben illet meg,
  •    feltétlen - megléte feltételhez nem köthető, kivéve a méhmagzat esetében, ahol a jogképesség feltétele az élveszületés.


A jogképesség a fogantatás időpontjában keletkezik az élve születés feltételével.
A jogképesség megszűnésének általános esete a halál. A halál időpontja nem a szívműködés leállása (klinikai halál), hanem az agyműködés megszűnése és ezen állapot visszafordíthatatlansága (biológiai halál)-irreverzibilitása. Ezt orvosi bizonyítvány (halottkémi jelentés) igazolja közokirati formában.
A jogképesség megszűnésének speciális esete a holtnak nyilvánítás. Ezen eljárás során az eltűnt személyt bírósági határozattal holtnak lehet nyilvánítani, ha az eltűnéstől számított 5 éven belül nem ad magáról életjelet.


A szócikkhez társított címkék:
jogszabályokPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek