Már 1220 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Az Országgyűlés döntését követően a 2010. évi CXXII. törvény alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, valamint a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) egyesítésével  2011. január 1-jétől létrejött, azok feladatait és jogköreit átvevő szervezet. 

 

A hivatal felállításának célja az állami adóhatósági és [vámhatóság]?i feladatok ellátásának

 • minőségi, hatékonysági javítása, átláthatóságának fejlesztése, költségtakarékosság, a feladatok ellátásához szükséges információáramlás korszerű biztosítása.
 • Egységes elvek alapján működő, egységes irányítású szervezet kialakításával a költségvetési bevételek biztosítása,
 • Pénzügyi és egyes más bűncselekményeket hatékonyan és eredményesen felderítő bűnügyi szervezetrendszer kialakítása.

A NAV az állami adó- és vámhatósági feladatokat összevontan, közös szervezet keretein belül látja el.

Négy fő tevékenységi köre:

 1. adóigazgatás,
 2. [vám]?igazgatás,
 3. bűnügyi tevékenység,
 4. a szakmai tevékenységet támogató informatika.

Feladata az államot megillető bevételek teljes körű kontrollja és védelme az adó-, a vám- és a büntetőjog eszközeivel.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt feladatai:

 • vám- és [jövedéki g ellenőrzési tevékenység
 • adó- és pénzügyi ellenőrzési tevékenység
 • bűnüldözői munka hatásfokának növelése
 • az adózók színvonalas, naprakész tájékoztatása
 • az adózással kapcsolatos jogkövető magatartás elősegítése gyors, korszerű és ügyfélbarát szolgáltatások révén

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatainak tételes leírását a 2010. évi CXXII. törvény tartalmazza (13. §,  14. §).

A törvény elérhető a http://nav.gov.hu/data/cms179624/2010._evi_CXXII.torveny.pdf címen.

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogállása, szervezeti keretei:

 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal, melynek felügyeletét a miniszterelnök által kijelölt miniszter (jelenleg [Dr. Matolcsy György]? [nemzetgazdasági miniszter]?) látja el.
 • Önállóan működő és gazdálkodó központi [költségvetési szerv]?, amely a központi költségvetésben önálló fejezetet képez.
 • A [költségvetési törvény]?ben meghatározott költségvetési támogatáson felül további támogatásra jogosult a bevételi tervek teljesítésétől függően, melyet személyi juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra és felhalmozási kiadásokra fordíthat. 
 • feladatait központi, közép-, és alsó fokú szervei útján látja el
 • központi szervei:
  • Központi Hivatal,
  • bűnügyi főigazgatóság,
  • informatikai feladatokat ellátó intézetek,
  • a humánerőforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézet 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetői:

 • A NAV vezetője a kijelölt miniszter javaslatára a miniszterelnök által határozatlan időre kinevezett az elnök.
  • A Központi Hivatalt közvetlenül vezeti, ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat, szolgálati elöljárója a NAV hivatásos állományú tagjainak.
 • Elnökhelyetteseit és gazdasági vezetőjét határozatlan időtartamra a NAV elnöke nevezi ki.
  • Az elnökhelyettesek támogatására (elnökhelyettesenként legfeljebb két) szakfőigazgató nevezhető ki.
 • A bűnügyi főigazgatóság, az informatikai feladatokat ellátó intézetek, a humánerőforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézet, valamint a középfokú adóztatási szervek és a középfokú vámszervek vezetője a kinevezett főigazgató.
  • Javaslatára a szakmai tevékenység irányításában főigazgató-helyettes(ek) vehet(nek) részt.

 

Részletes szervezeti ábrát lásd: http://nav.gov.hu/data/cms180108/nav_szervezeti_abra.pdf

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti rendszere:

A NAV központi szervei: 
 • a) a Központi Hivatal, 
 • b) a Bűnügyi Főigazgatóság, 
 • c) az Informatikai Intézet, 
 • d) az Integrált Informatikai és Telekommunikációs Intézet, 
 • e) a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet.
A NAV középfokú adóztatási szervei: 
 • a) a regionális adó főigazgatóságok, 
 • b) a [Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága]? (a továbbiakban: [KAFIG]?). 
A NAV középfokú vámszervei: 
 • a) a regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságok, 
 • b) a Repülőtéri Főigazgatóság, 
 • c) a Bevetési Főigazgatóság, 
 • d) a Szakértői Intézet. 
A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának középfokú szervei a regionális bűnügyi igazgatóságok. 
A NAV alsó fokú adóztatási szervei: 
 • a) a megyei (fővárosi) adóigazgatóságok, 
 • b) a [Kiemelt Ügyek Adóigazgatósága]? (a továbbiakban: [KÜIG]?), 
 • c) a [Kiemelt Adózók Adóigazgatósága]? (a továbbiakban: [KAIG]?). 
A NAV alsó fokú vámszervei: 
 • a) a megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságok, 
 • b) a [Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága]? (a továbbiakban: [KAVIG]?), 
 • c) az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság, 
 • d) a 2. számú Repülőtéri Igazgatóság, 
 • e) a Járőr Igazgatóság, 
 • f) az Őrzésvédelmi- és Támogató Igazgatóság. 
A Bűnügyi Főigazgatóság alsó fokú szerve az Áru- és Bűnjelkezelő Hivatal

A személyi állomány tagjai:

 

 1. kormánytisztviselők
 2. szolgálati viszonyban álló, hivatásos állományú tagok (pénzügyőrök)
 3. kormányzati ügykezelők 
 4. munkavállalók

 

Forrás: 

http://nav.gov.hu/
2010. évi CXXII. törvény
273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet

 

HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek