Már 1220 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


A kezesség jogi értelemben egy szerződést biztosító járulékos mellékkötelezettség, amely egy másik kötelezettség teljesítését biztosítja.
A kezes írásban vállalja az adós szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését amennyiben az adós elmulasztja azt. A kezes tehát az adóshoz képest járulékos adós, nem adóstárs.

A kezes helytállási kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért ő kezességet vállalt, így kötelezettsége nem lehet súlyosabb mint az adós által vállaltak, de kiterjedhet az elválallása utáni mellékszolgáltatásokra is, ha a kezes ezek kikötéséről tudott.

A kezesség törvényi alapját a Ptk. (Polgári törvénykönyv) 272.-276. §-ai képzik.

A kezességnek két fajtája van:

Egyszerű (vagy sortartó) kezesség
Egyszerű (vagy sortartó) kezesség esetén a kezes mindaddig sortartási kifogást emelhet, amíg a hitelező nem igazolja, hogy a követelés behajthatatlan az adóstól, azaz a kezes mindaddig megtagadhatja a fizetést, amíg a követelés az adóstól és az olyan kezesektől, akik őt megelőzően, rá tekintet nélkül vállaltak kezességet, behajtható. Ez az ún. sortartási kifogás viszont nem gátolja az adós és a kezes együttes perlését.

Készfizető kezesség
Készfizető kezes az, akivel szemben a hitelező az adóstól, ill. más kezesektől függetlenül, elsődlegesen felléphet. A kezes ilyenkor az adóssal egy sorban áll, vagyis a hitelező döntésén múlik, hogy ki az, akitől először követeli az adósság rendezését.

A kezességet sok esetben, sokféle kötelezettség biztosítására alkalmazzák, leggyakrabban mégis hitelszerződés és [kölcsönszerződés]? biztosítékaként találkozhatunk vele. Ezen szerződéstípusokban a hitelnyújtók általában olyan esetekben kérik kezes bevonását a hitelügyletbe, ha kevésnek tartják a biztosítékul felajánlott ingatlant, vagy a hitelt felvevő hitelképességét. Kezesség esetén az adós teljes vagyonán kívül a kezes teljes vagyona is fedezetül szolgál a jogosult, tehát a hitelező részére. A kezességi szerződéssel arra vállaltatnak kötelezettséget a kezessel, hogy amennyiben az adós nem teljesít, a kezes fog helyette a hitelezőnek teljesíteni. Hitel- vagy kölcsönügyletek esetén a bankok szinte kizárólag készfizető kezességet fogadnak el.
Lényeges, hogy a kezességi szerződés nem az adós és a kezes, hanem a hitelező és a kezes között jön létre. A szerződés létrejöttéhez tehát nem elegendő az adós és a kezes esetleges megállapodása, a Ptk. 272. § (2) bekezdése alapján kezességet csak írásbeli nyilatkozattal lehet érvényesen vállalni.

HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek