Már 1221 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


Az [ENSZ]? 1987-ben kiadott jelentése által megfogalmazott fogalom szerint: 
"a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket".
 
Ez alapján a fenntartható fejlődés azt jelenti, hogy a gazdasági fejlődésnek a társadalmi egyenlőség és igazságosság megtartásával úgy kell végbemennie, hogy a környezet elhasználódásának ütemét minél alacsonyabb szinten maradjon, illetve lassuljon.
Fontos feltétel, hogy a [gazdaság]? hosszú távon tudjon növekedni anélkül, hogy a természeti erőforrások túlzott kiaknázása miatt kiapadjanak azok, lassítva, illetve megállítva vagy visszafordítva a fejlődést.
 

A fenntartható fejlődés alappillérei:

 • szociális
 • gazdasági
 • környezeti 
E három alappilért együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével kell mérlegelni a különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, konkrét intézkedésekben, cselekvésekben. 
A fenntartható fejlődés, általános stratégiai célként fogalmazódik meg a nemzetközi konferenciák, szervezetek dokumentumaiban, a nemzeti kormányok cselekvési programjaiban.
 
A fejlődés alapvető célja, a szociális jólét, a méltányos életfeltételek lehetőségének biztosítása a jelenlegi és a jövőbeli nemzedékek számára. Belátható, hogy ez csak úgy érhető el, hogy a természeti erőforrásokat oly  módon hasznosítjuk, hogy közben elkerüljük a káros hatásokat, s különösen a környezet állapotában bekövetkező visszafordíthatatlan változásokat.
 
A környezeti erőforrások elhasználódásának, elfogyasztásának módja az önfenntartó rendszerek kifejlesztése. Jelenleg a világ nagyságrendekkel több erőforrást (nyersanyagot, energiát) használ, mint amit a fenntarthatóság megengedhet, ez elsősorban a nem megújuló anyagok használata, másrészt a fosszilis energia nagyon alacsony hatásfokkal való elhasználása miatt történik. Ha ezek az erőforrások kimerülnek, vagy hozzájutásuk költsége nem rentábilis szintre növekszik, a gazdaság és jelenlegi életmódunk ellehetetlenül.
Legnagyobb kockázatot a ősmaradványi energiahordozók fogyása jelenti, hiszen az a jelenlegi erőforrás-felhasználásunk több mint 85%-át teszi ki. Erre a problémára megoldást jelenthet a megújuló energiák mind szélesebb körű felhasználása, melyre a feljett világban komoly kutatások vannak. Ezen energiahordozók felhasználása egyre nagyobb népszerűségnek örvend mind az iparban, mind a háztartási felhasználás során.

Megújuló energiának tekinthető a

 • napenergia, 
 • földenergia, 
 • szélenergia, 
 • vízenergia.
 • bioetanol,
 • biomassza,
 • biogáz
 

 

Az erőforrás-fogyasztás, környezet és a fenntarthatóság viszonya

Amennyiben:
 • a fogyasztás több, mint amit a természet képes újratermelni, a környezet pusztul. Fenntarthatatlan.
 • a fogyasztás akkora, mint a természet újratermelési képessége, a környezet egyensúlyban van. Fenntartható.
 • a fogyasztás üteme alacsonyabb mint a természet újratermelési kapacitása, megújuló környezettel számolhatunk. Fenntartható fejlődés.
 
 

A fenntartható fejlődés fogalmának bírálata:

Mivel a gazdasági fejlődés a fogyasztás növekedéseként, a fogyasztói társadalom kiterjedéséként is értelmezhető, az az erőforrások állandó fogyasztásának is felfogható, az nem lehet fenntartható.
Fenntartható fejlődés a világ jelenlegi társadalmi berendezkedése alapján nem értelmezhető, hiszen az túlságosan szektorizált, az egyes szektorokban végbevitt beavatkozások pedig nem feltétlenül erősítik a másutt hozott pozitívnak ítélt intézkedéseket. Lehetséges jó megközelítés szerint az emberiségnek komplett rendszerben kellene gondolkodnia, szemléletének megváltoznia, a termelés és a fogyasztás egészét vizsgálni.
 

 

HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek