Már 1220 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


Szigorú alakisághoz kötött, [fizetési felszólítás]?t vagy fizetési ígéretet tartalmazó forgatható értékpapír.

A pénzkövetelés behajthatóságát a [váltójog]? biztosítja.Az aláíróként szereplő személyek egyetemlegesen felelősek azért, hogy a [hitelező]? a lejárat időpontjában a váltón szereplő összeget megkapja.

Adósa mindaddig a kibocsátó, amíg a címzett a váltón tett elfogadói aláírásával fizetési kötelezettséget nem vállal.

Az elfogadói aláírás hiányában intézvénynek, azzal ellátva elfogadványnak minősül.

 

A váltóügylet résztvevői:

 • Kibocsátó: a váltó kiállítója, aki vagy a maga nevében ígér fizetést, vagy egy másik személyt szólít fel fizetésre
 • Címzett (intézvényezett): a kibocsátó által a váltón fizetésre kötelezett személy
 • Kedvezményezett (rendelvényes): az a személy, akinek a rendeletére a fizetést teljesíteni kell
 • Forgató: mint váltótulajdonos a váltókövetelését forgatás útján átruházza
 • Forgatmányos: a váltó új tulajdonosa, akire a váltót átruházzák
 • Váltókezes: a váltón külön záradékban kezességet vállal a kibocsátóért vagy az elfogadóért
 • Együtt-aláíró: aláírásával felelősséget vállal a váltó kifizetéséért

 

Fajtái:

 • Saját váltó - fizetési ígéret, az ígéretet a fizetés kötelezettje teszi és azt aláírásával tanúsítja.
 • Saját rendeletre szóló idegen váltó - kibocsátó az exportőr, fizetési felszólítást tartalmaz. Akkor lesz jogérvényes, amikor a fizetés kötelezettje a váltón aláírásával igazolja, hogy a lejárat időpontjában fizetni fog. Amíg a kötelezett (intézvényezett) nem írja alá, addig az intézvény (draft) kifejezés használatos. Amikor a kötelezett az intézvényt aláírta, már elfogadványnak, azaz váltónak nevezik.
 • Idegen váltó - a váltó kedvezményezettje (rendelvényese) egy harmadik fél lesz, a kibocsátó felszólítja az intézvényezettet, hogy a megnevezett kedvezményezett részére meghatározott összeget fizessen. Akkor lesz jogérvényes, amikor a fizetés kötelezettje a váltón aláírásával igazolja, hogy a lejárat időpontjában fizetni fog.

 

Váltókövetelés érvényesítése

 • Lejárat előtt leszámítolással (diszkontálás): valamelyik pénzintézet a leszámítolási költségekkel és a leszámítolás napjától a lejárat napjáig esedékes kamattal csökkentett áron megveszi a váltóbirtokos követelését
 • Fizetéskor: az esedékességi napon a váltó birtokosa vagy megbízottja felkeresi a váltóadóst, aki fizetni köteles
 • Fizetés megtagadása esetén: a váltóbirtokos megtérítési igénnyel fordulhat bármelyik váltókötelezetthez

 

HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek