Már 1220 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


A korlátolt felelősségű társaság egy olyan gazdasági társaság, amely egy meghatározott összegű törzstőkével alakul. A törzstőke a tagok hozzájárulásaiból jön létre. A tagok a társasággal szemben csak a befektetett betétük mértékéig tartoznak felelősséggel. A társaság nevében a korlátolt felelősségű társaság elnevezést, vagy a "kft." rövidítést fel kell tüntetni.

Alapítás:
A kft. alapításához szükséges minimális törzstőke összege 500 000 forint, egy [törzsbetét]? összege legalább 100 000 forint. A kft. tagja lehet bármely nagykorú, cselekvőképes természetes személy, vagy gazdasági társaság. A cég bejegyzésekor a törzstőke minimum felét be kell fizetni, az apportot pedig teljes egészében rendelkezésre kell bocsátani.
Az alapításhoz szükséges egy alapító okirat, vagy egy társasági szerződés. Ezen kívül szükséges még egy tagjegyzék, amelyben vezetik a tagok adatait (név, törzsbetét összege stb.). További kellékek: közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, elfogadó nyilatkozat a vezető tisztségviselő részéről, egy banki igazolás, cégnyomtatvány, apportlista. Az alapítási eljárásért a törzstőke 2%-ának megfelelő eljárási illetéket kell fizetni a hivataloknak, ehhez adódnak a további járulékos költségek (például közjegyzői díj, ügyvédi díj stb.)

Szervezete:
Taggyűlés: a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve, dönthet a kft. ügyeiről, még akkor is, ha az más belső szerv hatáskörébe esik. Évente legalább egyszer össze kell hívni. A [taggyűlés]? dönt a nyereség felosztásáról, a pótbefizetésekről, nagyobb értékű szerződések megkötéséről, az ügyvezetők személyéről, bérezéséről, a társasági szerződés módosításáról, vagy a kft. megszűntetéséről, átalakításáról, stb.
Ügyvezetők: képviselik a társaságot, intézik annak ügyeit. A társasági szerződésben meg kell határozni, hogy hány választott ügyvezető milyen hatáskörrel látja el a tevékenységeket.
Felügyelőbizottság: megválasztása kötelező, ha a társaság törzstőkéje meghaladja a 20 millió forintot, vagy a tagjainak száma több, mint 25 fő, illetve ha több mint 200 főt foglalkoztat. A [felügyelőbizottság]?nak legalább három főből kell állnia, akiket a taggyűlés választ. A felügyelőbizottság feladata az ügyvezetés ellenőrzése.
Könyvvizsgálót is alkalmazhat a kft. a felügyelőbizottság mellett.

Megszűnés:
A kft. megszüntetésről szóló döntéshez legalább a tagok háromnegyedes többsége szükséges. A követelések kiegyenlítése után a fennmaradó vagyonból elsőnek a pótbefizetéseket kell visszafizetni, majd a megmaradó összeget lehet a törzsbetétek vagyonarányában felosztani a tagok között. Amennyiben a tagok száma egy főre esik, akkor a társaság egyszemélyes kft. formában folytatja tevékenységét.

Részletesebben lásd: 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról.

HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek