Már 1221 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!


Szócikk neve: Pénzforgalmi bankszámla
Verzió: 1  
Változtatta: rob3rt
Változtatás dátuma: 2009-08-25 09:06:23
A törölt sorok áthúzottan, piros színben láthatóak, a hozzáadott új sorok zöld színűek.

 

A hatályos jogszabály - 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről - kétféle pénzforgalmi bankszámlát különböztet meg:

  • az a belföldi [bankszámla], amelyet a [számlatulajdonos] az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 178. §-ának 28. pontja szerinti vállalkozási tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben vagy kormányrendeletben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott - ideértve a 2002. január 1. előtt a korábban hatályban volt devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény 48. §-a és 50. §-a alapján nyitott devizaszámlákat, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. §-ának (2) bekezdése szerint a helyi, helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési elszámolási számláját, valamint a külföldi vállalkozásnak az Art. 9. §-a (3) bekezdése alapján nyitott pénzforgalmi bankszámláját is -
  • a számlatulajdonos rendelkezésének megfelelően kifejezetten pénzforgalmi bankszámlaként kerül megnyitásra.

Utóbbi esetben a bank a [lakossági bankszámla]szerződés keretei között jár el, a kötelezettség alapján szerződött ügyfél esetében azonban a banknak szigorú törvényi és rendelkezési jogszabályoknak kell megfelelni, mérlegelési lehetősége nincs.

Pénzforgalmi bankszámlát köteles nyitni:

  •  belföldi [jogi személy]
  •  [jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság]
  •  [általános forgalmi adó] fizetésére kötelezett [természetes személy], ideértve az egyéni vállalkozót is


A rendelet értelmében pénzforgalmi bankszámlát a [hitelintézet] csak akkor nyithat, ha:
 

  • a jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba már bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a nyilvántartást vezető szervezettől származó, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolta, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint [adószám]át és [statisztikai számjel]ét közölte,
  • a nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létesítő okiratát ([társasági szerződés]ét) egy másolati példányban átadta, valamint - ha [cégbejegyzés]re kötelezett és a pénzforgalmi bankszámla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának - csatolta a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor a cégbíróságon kapott tanúsítvány másolatát,
  • az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példányát átadta, egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói, illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát csatolta,
  • a pénzforgalmi bankszámla nyitására nem kötelezett szervezet - a szervezet jogi formájára vonatkozó előírások szerint - a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányokat, iratokat bemutatta.

A pénzforgalmi bankszámla jelentősége, hogy a vállalkozók - egészen szűk körű kivételtől eltekintve - a pénzforgalmi bankszámlájukat kötelesek használni a vállalkozással kapcsolatos [pénzügyi tranzakció]khoz, így átláthatóvá téve pénzforgalmukat az őket ellenőrző hatóságok számára.

Patikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek