Már 1220 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


A mérleg egy számviteli kimutatás egy gazdálkodó egység vagyonának összetételéről (aktívák, vagy eszközök), és ezen eszközök finanszírozási forrásairól (passzívák, vagy források) egy adott időpntban. Az eszköz és a forrás oldalának összegei meg kell egyezzenek.
A jogszabályok alapján az üzleti év végén kötelező mérleget készíteni. A tőzsdére jegyzett vállalatoknak pedig negyedévete kell beszámolót kiadniuk.

A számvitel törvény által előírt mérleg tagolásának "A" változata:

Mérleg, 20X9. december 31.
Eszközök (aktívák) eFt Források (passzívák) eFt
A. Befektetett eszközök   D. Saját tőke  
   I. Immateriális javak      I. Jegyzett tőke  
   II. Tárgyi eszközök      II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)  
   III. Befektetett pénzügyi eszközök      III. Tőketartalék  
B. Forgóeszközök      IV. Eredménytartalék  
   I. Készletek      V. Lekötött tartalék  
   II. Követelések      VI. Értékelési tartalék  
   III. Értékpapírok      VII. Mérleg szerinti eredmény  
   IV. Pénzeszközök   E. Céltartalékok  
C. Aktív időbeli elhatárolások   F. Kötelezettségek  
       I. Hátrasorolt kötelezettségek  
       II. Hosszú lejáratú kötelezettségek  
       III. Rövid lejáratú kötelezettségek  
    G. Passzív időbeli elhatárolások  
Eszközök összesen   Források összesen  

A részletes bontást lásd a számviteli törvényben!
 

Lásd bővebben: 2000. évi C. törvény

HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek