Már 1220 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


A közkereseti társaság tagjai a társasági szerződésben arra vállalnak kötelezettséget, hogy közös üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, amelyért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak. A társaság nevében fel kell tűntetni a közkereseti társaság elnevezést, vagy annak rövidítését "kkt.".

A tagok nem kötelesek a vagyoni hozzájárulásukat a szerződésben meghatározottnál nagyobb mértékben növelni. A [nyereség]? és a [veszteség]? a tagok között vagyoni hozzájárulásuk alapján oszlik meg. Ettől eltérően is rendelkezhet a társasági szerződés, azonban egy tagot sem lehet kizárni a nyereségből, vagy veszteségből való részesedéséből.
A társaság bármelyik tagja vállalhat személyes közreműködést a társaság tevékenységében, amelyért díjazás illeti meg.

A társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelyben a részvétel minden tag számára biztosított kell legyen. A tagok gyűlésének döntéskörébe tartozik minden olyan kérdés, amelyet a törvény vagy a társasági szerződés odautal. A tagoknak azonos mértékű szavazata van, eltérő rendelkezés is érvényes, de legalább egy szavazatnak kell lennie.

Alapesetben a kkt. üzletvezetésére mindegyik tag jogosult, a társasági szerződés azonban rendelkezhet ettől eltérő módon. Az üzletvezetés hatáskörébe tartoznak azok a tennivalók, amelyek kívül esnek a tagok gyűlésének hatáskörén.

A kötelezettségekért a kkt. elsősorban a saját vagyonával felel. Amennyiben az nem fedezi a követeléseket, a tagok saját vagyonukból felelnek korlátlanul és egyetemlegesen.

A közkereseti társaság megszűnik, ha a tagjainak száma egy főre csökken és hat hónapon belül nem jelentenek be új tagot. A jogutód nélküli megszűnés esetében a tartozások kiegyenlítése után megmaradó vagyont a társaság tagjai között kell felosztani a vagyoni hozzájárulásuk arányában. Ha a tagok korlátlan felelőssége korlátolt felelősséggé alakul át (betéti társasággá való alakulás esetében), akkor is még öt évig korlátlanul felelősek a közkereseti társasággal szemben esetlegesen felmerülő követelésekért.

Forrás: 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Részletes leírás ugyanitt.

HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek