Már 1221 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


A kötbér meghatározott pénzösszeg fizetésére szóló kötelezettség vállalása olyan esetre, ha a kötelezett neki felróható okból nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. Leggyakoribb esetei a késedelmi kötbér, a nemteljesítés esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér és a hibás (vagy hiányos) teljesítés esetére kikötött kötbér.

Kötbért csak írásban lehet érvényesen kikötni, de főszabály szerint sem kikötni, sem a kikötött kötbért érvényesíteni nem kötelező. Kötbér után kamatot nem lehet kikötni. A kötbér viszont akkor is követelhető, ha a jogosultnak nincs kára, vagy azt nem bizonyítja. A kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait a jogosult a kötbéren felül is érvényesítheti, illetőleg szerződésszegéses kárigényét akkor is érvényesítheti, ha kötbérigényét egyáltalán nem érvényesítette.


A szerződés nem teljesítése esetén a jogosult választhat, hogy az erre az esetre kikötött kötbért vagy továbbra is a teljesítést követeli.
A késedelem vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése azonban nem mentesít a teljesítés (a hibátlan teljesítés) kötelezettsége alól. A bíróság a túlzott mértékű kötbér összegét is mérsékelheti.

A pénztartozás késedelmes megfizetése esetére kikötött kötbért késedelmi kamatnak kell tekinteni, és az arra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni .

HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek