Már 1220 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


Az EBKM az egységesített betéti kamatláb mutató rövidítése, melyet a betéti jellegű pénzügyi termékek egységes módszerrel számított [kamatláb]?a. A számításáról és a kommunikációjának módjáról a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet rendelkezik.

Számítása:
2. § (1) A hitelintézetnek üzletszabályzatában az egyes általa kínált betéti szerződések esetében rögzített kamatszámítási módszeren kívül az egységesített betéti kamatláb mutatót (a továbbiakban: EBKM) is ki kell számítania, és azt a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az 5. §-ban meghatározott módon közzé kell tennie.
(2) Egy ügyfélre kialakított egyedi betéti módozat esetén a hitelintézet az EBKM-et köteles kiszámítani, és annak értékét a szerződésben szerepeltetni.
(3) Ha a betét lejáratáig hátralévő lekötési idő 365 napnál kevesebb, az EBKM kiszámítására az 1. számú mellékletben meghatározott képletet kell alkalmazni.
(4) Ha a betét lejáratáig hátralévő lekötési idő legalább 365 nap, valamint le nem kötött, illetőleg határozatlan időre lekötött betét esetén az EBKM kiszámítására a 2. számú mellékletben meghatározott képletet kell alkalmazni.
(5) Ha a betét befizetése több részletben történik, a 7. számú mellékletben meghatározott képletet kell alkalmazni.
3. § (1) Ha a betéti kamatláb a szerződés alapján változó kamatláb, de annak mértéke az EBKM kiszámításakor nem határozható meg, az EBKM számításánál az utolsó ismert kamatlábat kell alkalmazni a betéti szerződés lejáratáig.
(2) Határozatlan időre lekötött, illetve le nem kötött betét esetén a lekötési időt egy évnek kell tekinteni, a hitelintézet azonban jogosult az általa jellemzőnek tartott lekötési időre vonatkozóan kiszámított mutatót is közzétenni.
(3) A mutató számítása során a szerződésben rögzített lekötési időt kell figyelembe venni.
(4) Lakás-takarékpénztár esetén a kereskedelmi kommunikációban az EBKM értékét havi 20 ezer forint folyamatos betételhelyezést feltételezve kell meghatározni.
4. § Az EBKM számításánál a kamatösszegben csak a ténylegesen kifizetendő (jóváírandó) összeg vehető figyelembe. Ha a kifizetendő kamatot bármilyen jogcímen (pl. jutalék, díj) - ide nem értve az adófizetési kötelezettséget - levonás terheli, akkor a kamatösszeget a levonás összegével csökkenteni kell.
 


1. számú melléklet:
Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb:

ahol
n: a kamatfizetések száma,
r: az EBKM értéke,
ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma,
(k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege.
 


2. számú melléklet:
Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap:

ahol
n: a kamatfizetések száma,
r: az EBKM értéke,
ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma,
(k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege.
 


7. számú melléklet:
Az EBKM számításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a betét befizetése több részletben történik:

ahol
n = a betétbefizetések száma,
Bi = az i-edik betétbefizetés összege,
ti = az első betételhelyezés napjától az i-edik betétbefizetésig hátralévő napok száma,
r = az EBKM értéke,
m = a kifizetések száma,
tj = az első betételhelyezés napjától a j-edik kifizetésig hátralévő napok száma,
Kj = a j-edik kifizetés összege.

Forrás: 41/1997 (III.5) Kormányrendelet

HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek