Már 1220 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


Az "adószám felfüggesztése" kifejezés alatt az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/A.§-ban tárgyalt adószám alkalmazásának felfüggesztését értjük. 
 
A 2012-ben érvényes szabályozás szerint:
"Az állami adóhatóság az adószám alkalmazását felfüggeszti, ha
a) az adózónak postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz a címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza és/vagy a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek tekinthető,
b) az adózó székhelyén végzett helyszíni eljárás alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó a székhelyén nem található,
c) az adózó az állami adóhatósághoz teljesítendő bevallási vagy adófizetési (adóelőlegfizetési) kötelezettségének a törvényi határidőtől, illetve az esedékességtől számított 365 napon belül, az állami adóhatóság felszólítása ellenére nem tesz eleget."
 
A korábbi szabályozással ellentétben az érvényes jogszabály a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére, valamint a közzétételi költségtérítés fizetésére vonatkozó kötelezettségét elmulasztókkal szemben nem az adószám felfüggesztésének eszközével él, hanem az adóhatóság által első alkalommal 500 ezer Ft-ig terjedő mulasztási bírságot szab ki. Ha az adózó a megjelölt határidő alatt továbbra sem teljesíti kötelezettségét, az adóhatóság  1 millió Ft-ig terjedő mulasztási bírságot szab ki, az ez után kijelölt határidő lejárta után pedig az adószámot felfüggesztés nélkül törli és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.
 
További változás 2012-től, hogy a c) pont szerint az adózó az esedékességtől számított 365 napon belül nem nyújt be adóbevallást, az adószáma abban az esetben is csak akkor függeszthető fel, ha az adóhatóság felszólította a teljesítésre, de az nem valósult meg. 
 
A felfüggesztés következményét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 137. § (1)-(3) bekezdése szabályozza.
 
 
Forrás: 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 


A szócikkhez társított címkék:
adó , adószám , adószám felfüggesztése
HirdetésPatikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek